Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Serhad Bapir στην εφημερίδα Le Monde Diplomatique Kurdi

Στο τεύχος 12 (Νοέμβριος 2010) της μηνιαίας κουρδικής έκδοσης της εφημερίδας Le Monde Diplomatique Kurdi δημοσιεύτηκαν μια μεγάλη σειρά ζωγραφικά και χαρακτικά έργα του Serhad Bapir.

Η εφημερίδα Le Monde Diplomatique Kurdi σε κάθε τεύχος της στα πλαίσια του «Καλλιτέχνη το Μήνα» δημοσιεύει τα έργα ενός Κούρδου εικαστικού καλλιτέχνη καθώς και πληροφορίες γι’αυτόν.

Το τεύχος 12 της εφημερίδας Le Monde Diplomatique Kurdi: http://www.lemonde-kurdi.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: